Czym są certyfikaty ISO?

Znane obecnie na całym świecie Certyfikaty ISO, to Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością. Co prawda, znaczna większość społeczeństwa kojarzy tę nazwę z normą ISO 9001. Warto jednak nadmienić, iż cała procedura ISO nie wiąże się jedynie z jedną normą dotyczącą jakości.
Certyfikacja polega na otrzymaniu pisemnego poświadczenia, które informuje o zgodności z panującymi normami. Certyfikat taki może uzyskać produkt, usługa oraz cała firma. Dodatkowo, certyfikat taki informuje nas również o tym, że firma spełnia normy prawne.

Certyfikat ISO dostaniemy po pozytywnej końcowej ocenie z audytu. Trzeba dodać, że certyfikat potwierdzający działanie firmy z normami ISO, nie jest przyznawany na zawsze. Aby utrzymać odpowiedni poziom działania firmy, konieczne jest regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Zarządcy firmy oraz cały jej personel, muszą starać się więc o utrzymanie odpowiedniego poziomu przez cały czas pracy w firmie. Certyfikat taki przyznaje się maksymalnie na 3 lata. Odnawianie certyfikatu poprzez audyt, pozwoli firmie pozostać tak samo wiarygodną.

Co nam daje posiadanie Certyfikatu ISO?

Każdy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością może nam dać wiele korzyści. Przede wszystkim, posiadanie certyfikatu ISO przyczynia się znacznie do wzrostu znaczenia firmy na rynku. Wartość oraz prestiż danej marki znacznie wzrasta. Poza tym, działanie firmy zostanie znacznie ulepszone. Wdrożenie odpowiedniego systemu jakości do firmy, usprawni wszelkie metody i zasady panujące w firmie. Po wdrożeniu systemu, możemy mieć również pewność, że przepływ i przekazywanie informacji będzie miało lepszy poziom. Uzyskanie powyższych zalet dzięki ISO, pozwoli nam zapewnić lepszą jakość obsługi klientów.

Decyzja o staranie się o otrzymanie certyfikatu ISO jest dobrowolna. Każda jednostka, która decyduje się na jego otrzymanie, musi być odpowiednio przygotowana na wszystkie trudności związane z nowymi obowiązkami.

Co trzeba zrobić aby je otrzymać?

Otrzymanie certyfikatu ISO jest dziś coraz częstszym zjawiskiem wśród firm. Ze względu na korzyści i właściwości takiego certyfikatu, mamy możliwość wyróżnić się w środowisku firm, których działalność jest podobna do naszej. Uzyskanie certyfikatu ISO wymaga dość długich przygotowań. Nasza firma oraz pracownicy muszą być gotowi na wdrożenie zupełnie nowego systemu. Wprowadzenie w życie nowych zasad i ustaleń wiąże się również z późniejszymi audytami wewnętrznymi, które przeprowadza się regularnie.

1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością możemy otrzymać, jeśli odpowiednio się przygotujemy do całego procesu certyfikowania. Po pierwsze, musimy podjąć ostateczną decyzję o poddaniu się certyfikacji. Należy wybrać właściwy moment – najlepiej świetnego stanu i dobrego momentu rozwoju firmy – by mieć jak największe szanse.
2. Osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie firmy, muszą pogodzić się z przyszłymi trudnościami, jakie czekają ich w najbliższej przyszłości.
3. Następnym krokiem jest przygotowanie się do wdrożenia normy ISO. Dużą rolę pełni aktualny system zarządzania, jaki stosujemy w naszej firmie. Początkowym celem jest porównanie go z wymaganiami norm ISO. Firma musi wprowadzić w życie normy, które są zgodne z systemem ISO. O tym, jak wprowadzać w życie poszczególne procedury, jak tworzyć księgę oraz system jakości, dowiemy się z księgi jakości.
4. Jednym z decydujących kroków, jest wybranie odpowiedniej jednostki certyfikującej. Firma, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu certyfikacji, musi posiadać odpowiednia renomę.
5.  Następną czynnością jest przeprowadzenie wewnętrznego audytu. Badanie to musi dokonać zewnętrzna firma konsultingowa. Procedury, jakie przeprowadzane są podczas audytu wewnętrznego muszą znać wszyscy pracownicy, nie tyko ci którzy odpowiadają za zarządzanie daną firmą.
6. W tym punkcie podpisujemy umowę z firmą, która przeprowadzi czynności certyfikujące.
7. Następnie trzeba dokonać audyt wstępny. Co prawda nie jest to obowiązkowe, jednak to badanie już na  samym początku pozwoli nam wychwycić ewentualne błędy związane z prowadzeniem firmy, dokumentacji itp.
8. Ostatnim krokiem jest przeprowadzenie audytu certyfikowanego. Celem tego badania jest wykrycie ewentualnych niedociągnięć i błędów. Firma audytowana musi zobowiązać się do naprawienia błędów w określonym czasie. Po tym okresie, można uzyskać certyfikację.