Dlaczego warto wyznaczyć audytora wewnętrznego w firmie?

Każda z firm, która stawia na rozwój firmy, posiada szereg procesów oraz narzędzi, pozwalających na wyznaczanie celów i mierzenie efektywności zrealizowanych działań. Wewnętrzne systemy są jednak niewystarczające, aby sprawnie przeprowadzić kontrolę operacji wewnątrz firmy. Świadomość istotności pozyskania umiejętności oceny i zarządzania ryzykiem, zapewnia o sprawności codziennego działania oraz ich dynamizacji. Chociaż całość wydaje się dość zawiła z pomocą przychodzi ustrukturyzowany proces, jakim jest audyt wewnętrzny. Przeprowadzany jest on w celu weryfikacji oraz poddania analizie prowadzonej działalności. Efektem tego jest pomoc w osiągnięciu optymalizacji, która dalej prowadzi do usprawnienia zadań wykonywanych w firmie.

Rola audytora w rozwoju firmy

Przeprowadzeniem audytu wewnętrznego zajmuje się niezależna jednostka, nazywana audytorem. Może on należeć do struktur organizacji lub działać na jej specjalne znaczenie. Tym, która z opcji, wydaje się bardziej rozsądna dla firmy, zajmiemy się później. Najpierw należy się skupić na zakresie działań, którym podlega, a także zarządza podczas przeprowadzanych procedur.

Zadania audytora wewnętrznego reguluje odpowiednia norma ISO 9001. Według jej zapisów do głównych prac należy uczestnictwo w projektach audytorskich. W tym zakresie wykonuje wszelkie czynności, które zostały uprzednio wyznaczone w planie audytu. Obowiązki, należące do tej grupy są niezwykle szerokie. Obejmują one przeprowadzenie audytów w ramach obszarów takich jak:

  • audyt finansowy (polega on na sprawdzeniu zgodności sprawozdań finansowych z obowiązującymi przepisami, również w ramach polityki wewnętrznej, w danym dziale);
  • audyt operacyjny (zawiera analizę najważniejszych procesów, którym podlegają dostępne zasoby organizacji; jest to kontrola działań wewnątrz jak i wyznaczenie ewentualnego ryzyka);
  • audyt SOX (sprawdza zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley Act, a polega na kontroli spełnienia wyznaczonych przez nią kryteriów funkcjonowania);
  • audyt IT (dotyczy funkcjonowania systemów i procesów IT, a także możliwości pojawienia się nagłych przypadków, ocena ryzyka ich wystąpienia).

Szkolenia audyt wewnętrzny

Praca audytora wewnętrznego polega na kontroli wewnątrz poszczególnych działów, systemów i wykonywanych operacji. Na tej podstawie sporządza się specjalny raport, zawierający wyniki, ich analizę, a także możliwe powstanie ryzyka. Przedstawione wnioski, przybierają następnie formę zaleceń, które pomagają w usprawnieniu funkcjonowania firmy, a także uniknięcia niepożądanych przypadków.

Audytor oprócz tego, że wiele wnosi w rozwój firmy, otrzymuje spore wynagrodzenie. Średnia, miesięczna pensja wynosi ok. 9 000-18 000 zł brutto. Na tej podstawie można stwierdzić, że perspektywa wykonywania tego zawodu jest bardzo zachęcająca. Z perspektywy firmy, może okazać się to sporym wydatkiem, jeżeli wynagrodzenie trafia do osoby zewnątrz. Powodem jest fakt, że najlepsza inwestycja to ta we własnego pracownika. Co więcej może przynieść wyznaczenie specjalnej osoby z ramienia firmy?

Audytor z wewnątrz – dlaczego warto zainwestować w szkolenia?

Audytor ponosi sporą odpowiedzialność, ale także wiele wnosi w rozwój firmy. Chcąc zapewnić o sprawnym jej funkcjonowaniu, warto zainwestować w zespół, odpowiedzialny za przeprowadzanie rzetelnego audytu. Pracownicy, którzy mają zaszczepioną w sobie politykę firmy, będą potrafili dogłębnie wejść w rolę pracowników. Tym samym, znając specyfikę pracy i dostępnych narzędzi, z łatwością przeprowadzą ocenę efektywności prowadzonej działalności.

Szkolenia audyt wewnętrzny

Każda firma może oddelegować swojego pracownika, który dzięki specjalnemu kursowi, znacznie wesprze całą organizację, w dążeniu ku optymalizacji i usprawnieniu jej funkcjonowania. Dotyczy to w szczególności działy zajmujące się produkcją oraz kontrolą jakości na poszczególnych jej etapach.

Dzięki przygotowaniu merytorycznemu, prowadzony audyt, będzie spełniał wymagania normy ISO 9001 oraz przynosił korzyści dla firmy.

Szkolenie z audytu wewnętrznego kierowane jest do osób, pragnących pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu działań, przeprowadzania kontroli jakości, zwiększającej efektywność funkcjonowania firmy. Ocena skuteczności prowadzonych w jej obrębie zadań, w odniesieniu do wyznaczanych celów, pozwala na wyznaczenie dobrych praktyk, których spełnienie jest wymogiem koniecznym, jeżeli stawia się na rozwój organizacji, ulepszenie jej działalności.