Elementy analizy RAMS do wprowadzenia w Twojej firmie

Do obowiązków wszystkich państw członkowskich Unii Europejskich należy dbanie o bezpieczeństwo pasażerów podczas przewozów międzynarodowych. Chodzi przede wszystkim o większą ochronę zdrowia i życia podczas podróży kolejowych po Europie. Odpowiednie działania zostały podjęte w 2014, kiedy to Parlament Europejski oraz Rada Europejska podpisały stosowny dokument, regulujący podejmowanie działań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Z racji tego, że transport kolejowy ze względu na stosunkowo przystępną cenę, a także szerokie możliwości podróżowania nim po Europie, nie stracił na swojej popularności, członkowie UE nie mieli innego wyjścia, jak dostosować się do unijnej dyrektywy. Według analizy RAMS mają oni obowiązek zapewnić wszystkim podróżującym koleją bezpieczeństwo – bez znaczenia jakiego kraju są obywatelami.

Nie ma zatem znaczenia czy koleją będą podróżowali ludzie, czy w składzie przewożone będą towary – państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wprowadzić takie działania, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Przy podejmowaniu kolejnych kroków pomocny może być standard IRIS. To w nim znajdują się wszystkie regulacje związane z produkcją poszczególnych części kolejowych.

Czym jest analiza RAMS i jakie działania podejmuje? Czy wykorzystanie analizy RAMS podczas codziennej pracy w firmie jest niezbędne?

Czym jest analiza RAMS?

Analiza RAMS, określana zamiennie procedurą RAMS to jedno z najważniejszych narzędzi, służących do zarządzania jakością. RAMS wykorzystywane jest również do sprawdzania produkowanych komponentów w przemyśle kolejowym, a także testowania ich pod kątem niezawodności. W standardzie procedury RAMS znajduje się również zapis o konieczności sprawdzania dostępności części zamiennych oraz ich konserwacji.

W przypadku analizy RAMS nie można zapomnieć o bezpieczeństwie pasażerów i towarów, co znacznie wpływa na znaczenie procedury we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zaletą procedury RAMS jest możliwość bieżącej weryfikacji wymagań klienta. Przeprowadzając analizę RAMS zyskujemy możliwość na nieustanną kontrolę eksploatacji poszczególnych części i regularne gromadzenie danych, które można wykorzystać w późniejszych krokach.

Jakie działania obejmuje analiza RAMS?

Procedura RAMS standardu IRIS jest zbliżona do normy UE EN-PN 50126 i wykorzystuje wiele metod w celu analizy ryzyka oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na każdym kolejnym etapie – pomysłu, projektu, produkcji, eksploatacji oraz wycofania. Wymagania RAMS można ustalić na podstawie metod, umożliwiających realizację całej procedury.

W trakcie przeprowadzania analizy RAMS wykorzystywane są konkretne działania, które usprawniają cały proces. Do jednego z nich należy FTA, czyli analiza ryzyka metodą drzewka zdarzeń. W ten sposób zespół przeprowadzający kontrolę może wyobrazić sobie każdy z możliwych scenariuszy zdarzeń. W dalszej kolejności podejmowane są działania FMEA, czyli analiza ryzyka poprzez określenie przyczyn i skutków. Działanie FMECA pozwala również przeanalizować krytyczność wad poszczególnych komponentów, zapobiegając tym samym wypadkom i zapewniając bezpieczeństwo.

Podczas analizy RAMS bierze się również pod uwagę obecność czynnika ludzkiego, czyli ESS. Z racji tego, że analiza jest przeprowadzana przez zespół, nie można zapomnieć o raportowaniu awarii, a także wszystkich podjętych działań korygujących zwiększających bezpieczeństwo. Takie działanie jest określane mianem FRACAS.

Standard IRIS a analiza RAMS

Standard IRIS jest nieodłączną częścią analizy RAMS. IRIS to Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego, regulujący poprawne działanie przedsiębiorstwa związanego z kolejnictwem. Zastosowanie się do standardu IRIS jest wymagane przez Unię Europejską i coraz częściej jego wymagania są respektowane również na innych kontynentach.

Standard IRIS uwzględnia wszystkie wymagania, które są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przemyśle kolejowym. Stąd też analiza RAMS jest jedną ze składowych standardu IRIS.

Analiza RAMS – dlaczego warto ją wprowadzić w firmie?

Analiza RAMS daje możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego spójne działanie całego systemu zarządzania jakością. Certyfikat świadczy również o tym, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Jednocześnie certyfikat otrzymany w ramach analizy RAMS ułatwia zdobycie międzynarodowego uznania oraz zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.