Firma certyfikująca ISO – jak poznać tą dobrą?

Certyfikacja systemu ISO wróciła w ostatnich latach do łask, przyciągając coraz więcej uwagi ze strony przedsiębiorców i firm chcących zaistnieć na wysoce konkurencyjnym rynku w sposób wartościowy, zrównoważony i przewyższający ogólnie przyjęte standardy jakości czy bezpieczeństwa.

Możliwości uzyskania certyfikatu ISO są dziś dość szerokie, biorąc pod uwagę fakt jak wiele firm certyfikujących ISO pojawiło się na rynku i jak wiele z nich oferuje dziś usługi certyfikacji w bardzo szerokim spektrum dostępnych norm. Czy jednak oznacza to, że każda jednostka certyfikująca ISO jest tak samo dobra? W jaki sposób rozpoznać i wybrać tę, której praca faktycznie przyniesie korzyści twojej firmie i zagwarantuje wiarygodny certyfikat ISO?

Cechy dobrej jednostki certyfikującej ISO

Rozważając uzyskanie certyfikatu ISO potwierdzającego zgodność firmowego systemu zarządzania z wysokimi standardami wprowadzanymi przez normy ISO, warto pamiętać o tym, że certyfikat ISO niesie ze sobą naprawdę wiele korzyści biznesowych i zdecydowanie nie jest działaniem, na którym warto oszczędzać. Niestety, to właśnie niska cena za usługi certyfikacji zdaje się być dla wielu firm certyfikujących ISO kluczowym elementem przyciągającym do ich oferty. Aby więc mieć pewność, że uzyskany certyfikat ISO będzie wiarygodny i uznany na rynku, warto zwrócić uwagę na najważniejsze cechy jednostek certyfikujących ISO mogące świadczyć o ich wartości i przygotowaniu.

Pierwszą z takich cech jest posiadanie przez jednostkę certyfikującą ISO odpowiedniej akredytacji. W Polsce tematem akredytacji zajmuje się Polskie Centrum Akredytacji, przyznające odpowiednie oznaczenia dla certyfikatów wydawanych przez dane jednostki na podstawie zasad Europejskiego Wielostronnego Porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji. Zarówno jednostki akredytowane przez PCA jak i te z akredytacją międzynarodową są w Polsce traktowane na równi i jako jedyne są respektowane przez rynek jako wiarygodne.

Będąc w temacie akredytowanych jednostek certyfikujących, warto zwrócić uwagę na to, że w Polsce dopuszczalna jest certyfikacja zarówno przez jednostki krajowe, jak i międzynarodowe. Kraj pochodzenia jednostki może mieć znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców chcących działać na rynku międzynarodowym – rozpoznawalna na świecie akredytowana jednostka certyfikująca z pewnością ułatwi akceptację ze strony zagranicznych klientów i partnerów.

Kolejną kwestią, której warto przyjrzeć się uważnie jest kwestia tego do jakich norm dana jednostka jest w stanie certyfikować. Bardzo często jednostki certyfikujące ISO skupiają się na kilku wybranych standardach, co wcale nie świadczy o ich braku kompetencji a wręcz przeciwnie – daje poczucie zaufania. Akredytowane jednostki certyfikujące muszą charakteryzować się przede wszystkim ogromnym doświadczeniem w branży i umiejętnością certyfikowania do danej normy w wielu środowiskach. Dobrym wskaźnikiem doświadczenia i wiedzy firmy certyfikującej jest pojawienie się w jej ofercie szkoleń dotyczących konkretnych norm, pokazujących nie tylko gotowość do prowadzenia certyfikacji, ale też do przyuczania audytorów wewnętrznych z zakresu konkretnych norm ISO.

Certyfikacja ISO – najlepsze praktyki

Dobre jednostki certyfikujące ISO nie skupiają się wyłącznie na twardej kontroli działań firm i przyznawaniu certyfikatu na podstawie audytu końcowego, ale raczej na skrupulatnym i często bardzo aktywnym uczestniczeniu w procesie wdrażania systemu ISO. Jednym z pierwszych etapów certyfikacji ISO jest wybór odpowiedniej jednostki certyfikującej, następujący jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania systemu. Wsparcie procesu certyfikacji od początku do końca pozwala na zapewnienie dobrych rozwiązań nie tylko w kontekście obecnych, ale i przyszłych problemów firmy. Jedynie długoterminowe patrzenie w przyszłość zapewnia sens pozyskiwania certyfikatu ISO.

Firmy certyfikujące ISO takie jak DNV GL skupiają się w swoich działaniach na przewidywaniu ryzyka i zagrożeń, sprawdzając czy przedsiębiorstwa ubiegające się o certyfikat ISO są w stanie poradzić sobie z ewentualnymi problemami w przyszłości i czy ich planowane działania będą zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju promowanego przez ISO. Nie jest to oczywiście jedyne słuszne podejście, jednak należy pamiętać, że dobra jednostka certyfikująca ISO będzie kierowała się zasadami wyznaczonymi jej przez normy, do których certyfikuje. Ostatecznie firmy te są przecież najlepszym przykładem prawidłowego wdrażania standardów w życie.