Gdzie przeprowadza się pomiary?

W zależności od typu badanego miejsca, zachodzą potrzeby zbadania konkretnych czynników. Do tego celu stosuje się między innymi przetworniki, czyli urządzenia przetwarzające różne uzyskane z zewnątrz informacje.

pomiary

Pomiary są przeprowadzane najczęściej w przemyśle, pod kątem zapewnienia odpowiednich środków ochrony pracownikom w środowisku pracy. Można wśród nich wymienić zabrudzenia powietrza, poziom skażenia powietrza, ciśnienia wody czy gazów toksycznych. Urządzenia, jakie stosuje się do wykonywania pomiarów, pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki. 

Dzięki nim możemy dokonywać wielu różnych typów pomiarów, które przydają się w wielu sytuacjach. Inne rodzaje pomiarów, jakie są wykonywane, to pomiary drgań mechanicznych, stężenia pyłów w powietrzu oraz natężenia hałasu i oświetlenia.

Pomiary wykonywane są bardzo często w środowisku pracy, podczas budowy domów/ osiedli oraz w środowisku ogólnym.

Przetworniki pomiarowe

Urządzenie zwane przetwornikiem pomiarowym jest wykorzystywane do dokonywania różnego rodzaju pomiarów. Przetworniki owe przetwarzają wszystkie dostępne informacje, na przykład na temat poziomu zabrudzenia powietrza i obecności różnych szkodliwych substancji w powietrzu. Przetwornik pomiarowy jest w stanie określić, jak bardzo jest zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza dla ekologów i osób, które zajmują się badaniem przyrody. Przydaje się on przy różnego rodzaju wypadkach, katastrofach i zanieczyszczeniach.

Przetwornik pomiarów jest również w stanie pokazać nam, jaki obecnie wynosi poziom wilgotności powietrza. Owa funkcja może służyć przede wszystkim meteorologom i osobom badającym klimat w różnych miejscach. Następną funkcją, jaką posiada przetwornik pomiarowy jest sprawdzanie oraz wskazywanie poziomu skażenia powietrza.

pomiary

Jednym z najczęściej wykonywanych pomiarów, jest pomiar hałasu.

Owa funkcja jest przydatna szczególnie w przypadkach, gdy mamy do czynienia z wybuchem, lub gdy rozleje się ogromna ilość niebezpiecznej i żrącej substancji chemicznej. W tym przypadku jesteśmy w stanie sprawdzić poziom skażenia powietrza, jakie następuje, gdy z chemicznej substancji parują bardzo mocno trujące opary, które przedostają się do atmosfery.

Jest to niezbędne, a czasami wręcz konieczne, żeby móc określić poziom skażenia powietrza.

Pomiary hałasu

Hałas należy do najbardziej szkodliwych czynników, z jakim mamy do czynienia na co dzień w pracy i nie tylko. Aby minimalizować jego szkodliwe działanie, wykonuje się specjalistyczne pomiary. Ta metoda pozwala na zastosowanie nowoczesnych i odpowiednio dopasowanych środków ochrony. Szkodliwość hałasu może być bowiem minimalizowana na różne sposoby, w zależności od miejsca i jego wielkości. Dzięki pomiarom hałasu, możliwe jest zniwelowanie go poprzez montaż ekranów dźwiękoizolacyjnych, tłumików hałasu czy obudów dźwiękochłonnych.

Pomiary hałasu powinny być przeprowadzane regularnie w miejscach takich jak hale produkcyjne, magazyny czy fabryki. Warto również dodać, że pomiary hałasu są również wykonywane w miastach oraz przy autostradach. Natężenie hałasu szkodzi, zwłaszcza jeśli na co dzień przebywamy w głośnym środowisku.

Pomiary ciśnienia

Przetwornik pomiarowy jest również niezwykle przydatny, gdy chcemy sprawdzić ciśnienie wody. Przydaje się to przede wszystkim osobom badającym dany teren. Natomiast, przetwornik także będzie konieczny w przypadku mierzenia ciśnienia powietrza. Ciśnienie powietrza i wody na ogół bada się po to, by móc określić warunki do pracy i budowy. To, ile wynosi ciśnienie powietrza, jest ważne dla meteorologów, którzy przewidują pogodę na podstawie użycia przetwornika pomiarowego. Istotne jest niekiedy to, by móc sprawdzić ciśnienie gazów toksycznych. Równie ważne jest kontrolowanie ciśnienia, jakie występuje w butlach gazowych oraz w junkersach.

industry

W tym przypadku może to niekiedy uratować życie wielu osobom. Junkersy lub butle gazowe mogą czasami być narażone na nagły wybuch pod wpływem niektórych substancji chemicznych lub pod wpływem nieodpowiedniej temperatury.

Mierzenie śladowej ilości wilgotności odbywa się na zasadzie pomiaru kropelek wody, które osiadają się niekiedy na ścianach lub niektórych urządzeniach pod wpływem temperatury. Przetwornik pomiarowy również przyda się do mierzenia śladowej ilości wody zebranej w powietrzu.

Pomiary środowiskowa pracy i ogólne można przeprowadzić dzięki pomocy specjalistów. Fachowcy wykorzystują nowoczesne maszyny i urządzenia, dopasowane do konkretnego typu zagrożeń. To pozwala na pobranie próbek, które następnie zostają przekazane do laboratorium.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Longar.