Jak radzić sobie z kryzysem w organizacji?

Niejednokrotnie udaje nam się wykryć sytuację  kryzysową w momencie, kiedy dotyka ona bezpośrednio naszej organizacji. Co zatem zrobić by szybko zażegnać wiszący nad nami kryzys i wyjść z powrotem na prostą mimo nadciągającej katastrofy?

Jak powiedział kiedyś Joseph Alois Schumpeter znany wykładowca Harvardu: „Pojęcie kryzysu w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie od wskaźników makroekonomi­cznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek – to stan perma­nen­tnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Jeżeli jednego dnia kładziesz się spać z poczuciem sukcesu, nazajutrz możesz się obudzić przegrany”. Codziennie zdarza nam się walczyć z mniejszymi lub większymi kryzysami, które pokazują nam nasze słabości i słabe ogniwa przedsiębiorstwa.

Niestety kadra zarządzająca w firmie ma bardzo przykrą tendencję do bagatelizowania pierwszych widocznych symptomów kryzysu i odsuwania od siebie potencjalnego zagrożenia wychodząc z założenia, że ich firma posiada jakiś tam immunitet i nie dotknie jej żadna kryzysowa sytuacja. Taka postawa prowadzi bardzo często do mocnego nawarstwiania się trudności a podejmowane później działania są często nie skuteczne i o wiele za bardzo spóźnione.

Najczęściej do kryzysów prowadzi brak zachowania harmonii i równowagi pomiędzy założonymi celami przedsiębiorstwa a jego faktycznymi zasobami i możliwościami. Błędne postrzeganie rzeczywistości przez  kadry nadzorczej może doprowadzić do zaburzeń w zakresie formułowania zasobów jak również tak zwanego przeliczenia się.  Zbyt silna ekspansja może w niektórych wypadkach dać nam przeciwny efekt dlatego bardziej odpowiednią taktyką będzie metoda małych kroczków, która co prawda nie da nam od razu olbrzymiego sukcesu ale uchroni nas od olbrzymiego, firmowego kryzysu.