Jak znaleźć mieszkania w ofercie MDM?

Program „Mieszkanie dla młodych” został powołany z inicjatywy państwa w celu pomocy młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania. Pomoc polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, jednak aby z niego skorzystać trzeba spełnić pewne warunki.

Zasady programu

Z dofinansowania w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” mogą skorzystać osoby, które nie skończyły 35 lat, aczkolwiek w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka.  Zwolnieni z tych ograniczeń są tylko kupujący mający troje lub więcej dzieci, nie muszą oni spełnić warunku wieku ani nieposiadania wcześniej mieszkania. Nie ma jednak wyjątków, jeżeli chodzi o minimalny okres, na który trzeba wziąć kredyt, żeby dostać dopłatę do wkładu własnego. Wynosi on 15 lat i powinien być udzielony w polskiej walucie. Dodatkowo wysokość środków własnych przeznaczonych na zakup mieszkania nie powinna być wyższa niż 80% wartości mieszkania, które wybraliśmy.

Nie każde mieszkanie czy dom kwalifikują się do programu „Mieszkanie dla młodych”, dlatego warto na samym początku sprawdzić swoje szanse na dofinansowanie do zakupu danego mieszkania. Można to wszystko sprawdzić w kalkulatorze MDM, gdzie wpisujemy województwo, gminę, ilość dzieci, wiek kredytobiorcy, jego stan cywilny, ale także podajemy dane z jakiego rynku jest mieszkanie, jaki to jest typ nieruchomości, jaką ma powierzchnię i cenę. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z kalkulatora będzie można przejść do kolejnego etapu, którym jest złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do konkretnej nieruchomości.

Wielkość dofinansowania

mdm mieszkanieOsoby niebędące w związku i bezdzietne małżeństwa mogą liczyć na dofinansowanie wysokości 10% wartości nabywanego mieszkania. Małżeństwa, a także osoby samotnie wychowujące dziecko mogą liczyć na dofinansowanie wysokości 15% wartości mieszkania, rodziny z dwójką dzieci mogą liczyć na 20% a z trójką wzwyż na 30%. Dodatkowo, jeżeli w ciągu pięciu lat od wzięcia kredytu urodzi się rodzinie lub osobie samotnej kolejne dziecko, będą mogli się ubiegać o uzyskanie dodatkowych 5% dopłaty.

Jakich mieszkań szukać

Program dotyczy mieszkań i domów pochodzących zarówno z rynku wtórnego jak i pierwotnego, czyli mamy do wyboru nie tylko nowe mieszkanie, możemy także odkupić od kogoś mieszkanie lub dom. Warto dodać, że wprowadzone w 2015 roku umożliwienie zakupu mieszkania z rynku wtórnego sprawiło, że więcej osób zainteresowało się programem MDM.

   Istnieje limit powierzchni mieszkania i domu jaki możemy kupić, wynosi on dla mieszkań maksymalnie 75 mkw lub 85 mkw, gdy kupujący ma troje lub więcej dzieci. W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 mkw lub 110 mkw, gdy kupujący wychowuje troje lub więcej dzieci.  Powyżej jest mowa oczywiście o powierzchni użytkowej, do metrażu nie wpisuje się pomieszczeń gospodarczych, takich jak pralnia czy suszarnia. Ważne jest też, aby mieszkanie lub dom, które wybierzemy nie przekraczały limitów ceny za metr w danej lokalizacji.