Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa daje standard BRC Packing?

BRC GS to standardy opracowane przez brytyjską organizację British Retail Consotrium, skupiającą brytyjskie, holenderskie, duńskie i skandynawskie sieci hipermarketów. Standardy te stworzone zostały z myślą o producentach żywności, operatorach logistycznych, producentach gospodarstwa domowego i kosmetyków, pośrednikach i agentach , a także producentach opakowań, dla których opracowano normę BRC GS Standard for Packaging Materials. 

Czym jest BRC Packaging? 

BRC GS Standard for Packaging Materials stawia wymagania producentom opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszystkim, lecz nie tylko, do kontaktu z żywnością. Wymagania te dotyczą przede wszystkim higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością. BRCGS Standard for Packaging Materials został stworzony przez British Retail Consortium i  Institute  of  Packaging  w  2001 roku. Jego opracowaniu przyświecała myśl o ochronie konsumenta poprzez zapewnienie wspólnej certyfikacji dla firm zajmujących się dostarczaniem opakowań i materiałów opakowaniowych do żywności. Standard BRC Packaging jest regularnie aktualizowany z wykorzystaniem najnowszej wiedzy na temat bezpieczeństwa produktów. Współcześnie stosuje się go na całym świecie na wszystkich poziomach produkcji i dystrybucji opakowań i materiałów opakowaniowych. 

Założenia BRC Packaging

Standard BRC Packaging obejmuje następujące obszary: 

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa, 
 • doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością opakowania, 
 • personel – kompetencje, szkolenia oraz przestrzeganie zasad higieny przez pracowników, 
 • standardy zakładu – stan infrastruktury oraz zabezpieczenia przed ciałami obcymi, 
 • kontrola produktu, 
 • kontrola procesu produkcyjnego służąca zapewnieniu zgodności ze specyfikacją – kontrola międzyoperacyjna i końcowa,
 • system zarządzania ryzykiem i zagrożeniami. 

Kluczowymi zagadnieniami stanowiącymi integralną część standardu są:

 • lepsze rozpoznanie różnorodności przemysłu opakowaniowego i wymagań klientów,
 • zachęcanie do większej transparentności i rozpoznawalności w łańcuchu dostaw,
 • usprawnienie procesów stosowanych przez systemy zarządzania jakością w kontroli opakowań drukowanych,
 • uproszczenie i ujednolicenie wymogów higienicznych, 
 • wprowadzenie nowej podstawowej klauzuli dotyczącej działań naprawczych i zapobiegawczych w celu rozwiązywania problemów i minimalizowania ryzyka ich wystąpienia, 
 • wprowadzenie mikrobiologicznego programu monitorowania środowiska
 • zaspokojenie potrzeb sprzedawców detalicznych i właścicieli marek w celu zmniejszenia obciążeń związanych z audytem,
 • zapewnianie spójności procesu audytowego na całym świecie oraz
 • uproszczenie programu niezapowiedzianej kontroli

Standard BRC Packaging zachęca przyjęcie jego norm jako środka poprawy bezpieczeństwa produktów również w małych zakładach, w których procesy te pozostają w fazie rozwoju. 

W jakich przedsiębiorstwach BRC Packaging znajduje swoje zastosowanie?

Standard BRC Packaging kierowany jest do producentów i dostawców opakowań zarówno przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jak i do użytku nieżywnościowego. Ma zastosowanie szczególnie dla:

 • firm produkujących materiały do dalszej obróbki, wykorzystywane w procesie wytwarzania opakowań i materiałów opakowaniowych, 
 • firm dostarczających materiały z magazynów, w których odbywa się dalsze przetwarzanie lub przepakowywanie materiału, 
 • firm produkujących inne materiały używane do produkcji materiałów opakowaniowych, między innymi:
  • producentów i przetwórców papieru, 
  • producentów szkła, 
  • przedsiębiorstw zajmujących się formowaniem części metalowych, 
  • producentów plastiku, zarówno elastycznego, jak i nieelastycznego,
  • producentów klejów,
  • producentów farb drukarskich i lakierów. 

Korzyści płynące z wdrożenia standardu BRC Packaging 

Wdrożenie standardu BRC Packaging w przedsiębiorstwie pozwala:

 • ulepszyć systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością, 
 • nadzorować przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych, 
 • ograniczyć liczbę wycofanych i odrzuconych produktów oraz dotyczących produktów skarg, 
 • zwiększyć możliwości rynkowe produktów oraz zakładu,
 • zwiększyć zaufanie klientów co do jakości i bezpieczeństwa produkowanych i sprzedawanych opakowań. 

Dzięki wdrożeniu standardu BRC Packaging i pozytywnym przejściu stosownego audytu, przedsiębiorstwo może uzyskać certyfikat BRC GS Packaging, który daje producentom opakowań przewagę konkurencyjną podczas przetargów w przemyśle Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Certyfikat ten jest ponadto wyznacznikiem możliwości danego przedsiębiorstwa w oczach ich partnerów – właścicieli marek, podmiotów świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawców detalicznych oraz producentów na całym świecie. Wdrożenie standardu BRC Packaging wysyła również pozytywny komunikat do klientów. Dzięki niemu przedsiębiorstwo jawi się jako odpowiedzialne, które potrafi poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i jest w stanie właściwie zarządzać ryzykiem.