Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

 Jeśli szukasz Kancelarii, która używając nie tylko języka prawniczego, ale przede wszystkim języka biznesu udzieli fachowego wsparcia w bieżącej działalności, Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik to odpowiedni wybór. Mieści się ona w Poznaniu i poprzez świadczone usługi prawne od lat kon­se­kwent­nie dą­ży do znaj­do­wa­nia opty­mal­nych roz­wią­zań, a nie wy­szu­ki­wa­nia prze­szkód. W ofercie Kancelarii znajduje się m.in. pomoc w procesach przekształceń, aportach czy podziałach podmiotów, po­śred­ni­cze­nie w za­ku­pie pla­có­wek me­dycz­nych, wspar­cie pro­ce­su sprze­da­ży pla­có­wek me­dycz­nych oraz in­ne kro­ki bi­zne­so­we. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kancelarii.

 


Nazwa firmy: Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.
Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
Telefon:  792 304 042
Poczta: sekretariat@pawelczyk-kozik.pl
Strona internetowa: https://pawelczyk-kozik.pl/