Kiedy warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to dziś jedna z coraz częściej wybieranych form działalności, doceniana zwłaszcza przez osoby pracujące jako tak zwani freelancerzy. Jak wskazuje jej nazwa, jednoosobowa działalność gospodarcza polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa przez pojedynczą osobę fizyczną. Ta specyficzna forma prawna firmy ma oczywiście bezpośredni wpływ na jej kształt, koszty założenia działalności gospodarczej i jej prowadzenia, opodatkowanie, koszty ZUS, czy ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Pod kątem wszystkich wymienionych kwestii jednoosobowa działalność gospodarcza to dziś najprostsza i jednocześnie najtańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy warto rozważyć właśnie taką ścieżkę rozwoju firmy?

Czym w istocie jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to zgodna z prawem forma prowadzenia firmy, która zgodnie z wszelkimi normami jest rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Choć podobnie jak w przypadku rozpoczynania każdej działalności gospodarczej warto przemyśleć kwestie takie jak kapitał początkowy czy koszty jej utrzymania, ta specyficzna forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej nie posiada żadnych oficjalnych wymagań kapitałowych. W przeciwieństwie do innych form prawnych, takich jak na przykład spółka z.o.o., w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma określonego minimalnego progu pieniędzy, które musisz posiadać, aby móc zarejestrować firmę.

Freelancer

Na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej decydują się osoby, których praca i hobby są powiązane z internetem, gdzie mogą sprzedawać swoje dzieła, np. programiści, filmowcy, fotografowie, copywriterzy, itd.

Kolejną istotną cechą jednoosobowej działalności gospodarczej jest oczywiście cecha zawarta w samej nazwie formy prawnej – firmę prowadzi tu jedna osoba, która jako przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania firmy. Osoba ta decyduje o wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem czy rozwojem firmy samodzielnie, bez pomocy wspólników czy zarządu. Co ważne, jednoosobowa działalność gospodarcza nie podlega obecnie dziedziczeniu, co oznacza, że po śmierci jej właściciela firma zwyczajnie przestaje istnieć.

Kiedy warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Korzyści z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest wiele. Niektórzy decydują się na ten wybór poszukując elastycznego czasu pracy, sposobu na realizację własnych planów, czy też jako drogę do uzyskania dofinansowania z urzędu lub Unii Europejskiej. Dla wielu osób jednoosobowa działalność gospodarcza to jednak przede wszystkim droga do zaoszczędzenia sporych sum pieniędzy. Tu warto wspomnieć między innymi o kosztach ponoszonych przez osobę fizyczną na rzecz ZUS – przez pierwsze dwa lata prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z mniejszymi składkami na ZUS (preferencyjna składka ZUS, znana potocznie jako” mały ZUS”).

Pierwsze dwa lata mają stanowić dla małych, rozwijających się firm swoisty okres próbny – po tym czasie składki ZUS wracają do standardowego rozkładu, gdzie im niższy zarobek, tym większe składki. Wiele osób unikało dotąd jednoosobowej działalności gospodarczej właśnie z tego powodu, jednak dziś „mały ZUS” ratuje naprawdę wiele osób. Do plusów finansowych związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej dochodzi także możliwość wyboru sposobu opodatkowania, niskie składki VAT oraz niższy podatek dochodowy. Skąd takie oszczędności? Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca zatrudnia sam siebie. Wydatki związane z działalnością są w takim wypadku włączane do kosztów uzyskania przychodów, co automatycznie obniża dochód  samego przedsiębiorcy i w konsekwencji podatek dochodowy, jaki ten musi zapłacić.

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej należy także zweryfikować, jaki program do faktur online wybierzemy. Na rynku jest wiele systemów, które wspomagają drobnych przedsiębiorców. Warto sprawdzić, czy program:

  • umożliwia przekazanie dostępu innym użytkownikom,
  • obsługę kilku firm z jednego konta,
  • analizę białej listy kontrahentów,
  • możliwość wprowadzania kosztów i rozrachunków.

Więcej na melpe.pl

Księgowość JDG

Zakładając działalność gospodarczą należy pamiętać, że wiąże się z tym prowadzenie księgowości firmy. W tym celu najczęściej zaleca się korzystanie z usług biura rachunkowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy, która oferuje pomoc w założeniu JDG, a także prowadzenie księgowości.

Bardzo wygodną kwestią dotyczącą jednoosobowej działalności gospodarczej jest też fakt, że firmę taką można założyć niezwykle szybko – dzięki możliwościom technologicznym założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dziś możliwe nawet przez Internet. Wystarczy odwiedzić stronę CEIDG, wypełnić odpowiednie dokumenty i złożyć podpis elektroniczny. Firma zostaje wpisana do rejestru i gotowe.