Kredyt – jakich dokumentów potrzebujesz?

Aby starać się o udzielenie jakiegokolwiek kredy musimy zgromadzić aktualne i kompletne dokumenty. Tego będzie wymagał od nas bank. Sprawa nie jest zbyt prosta, wymaga bowiem sporej ilości czasu. Jednak jest to warunek, któremu musimy sprostać. Podstawą jest poprawnie wypełniony wniosek. Bez względu na o jakiego rodzaju kredyt czy pożyczkę się staramy musimy przedłożyć w banku wypełniony wniosek, który pobrać możemy w placówce bankowej, w której zamierzamy starać się o kredyt. Wniosek najczęściej zawiera następujące dane: dane wnioskodawcy, kwota kredytu, cel kredytu, terminy spłaty, ewentualne informacje o wcześniej zaciągniętych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia kredytu. Niektóre banki mogą wymagać uzasadnienia potrzeb kredytowych.

Gdy już skompletujemy niezbędne dokumenty bank przystępuje do analizy naszego wniosku. Bierze pod uwagę w przypadku osoby fizycznej: majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach, w przypadku osoby prawnej: wiarygodność, zdolność do spłaty, analizę wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocenę płynności finansowej, ocenę sprawności działania. Następnie bank podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu. W sytuacji gdy bank przychylnie rozpatrzy nasz wniosek przechodzimy do etapu podpisania umowy kredytowej.

Umowa taka określa strony umowy, w których wnioskodawca nazywany jest kredytobiorcą, a kredytodawcą jest bank. kwotę kredytu, walutę kredytu, cel kredytu, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu, sposoby zabezpieczenia kredytu, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji pobieranej przez bank. Bank podkreśla także zakres swoich uprawnień, a także warunki zmiany i rozwiązania umowy. Umowa kredytowa musi zostać podpisana na każdej stronie zarówno przez kredytobiorcę jak i przez przedstawiciela banku.

Oprócz wymienionych dokumentów i etapów realizacji kredytu niezbędne podczas podpisania umowy są dwa dokumenty poświadczające tożsamość. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy jak i osób poręczających. Bank wymaga także przedłożenia zaświadczenia o zarobkach, które musi zostać wydane przez osobę upoważnioną w miejscu zatrudnienia. W przypadku poręczycieli sytuacja ma się podobnie. Jak widać proces zaciągnięcia kredytu jest złożony ale warunki kredytowe i szereg formalności muszą być spełnione by nasze konto zostało zasilone potrzebna nam suma.