Kto może posługiwać się znakiem GGN?

Znaki towarowe oraz związane z nimi certyfikaty nie są dla przedsiębiorców żadną nowością. Świadczą one przede wszystkim o wysokiej jakości towarów, a w przypadku artykułów przeznaczonych do spożycia – bezpieczeństwem dla potencjalnego konsumenta. Uzyskanie odpowiedniego certyfikatu zwłaszcza w branży spożywczej jest niezwykle istotne, aby zyskać zaufanie konsumentów oraz zbudować właściwą renomę marki. 

Nic zatem dziwnego, iż głównie producenci żywności dużą uwagę poświęcają certyfikacji Global GAP, której charakterystyczny znak GGN można znaleźć na sporej części wyrobów. Czym jest znak GGN i w jaki sposób przedsiębiorstwo może starać się o jego przyznanie? Jak wygląda proces certyfikacji Global GAP i dlaczego warto skorzystać z pomocy jednostki certyfikującej? 

Znak GGN – co oznacza ten skrót? 

Eksport egzotycznych owoców, warzyw czy ryb lub skorupiaków oznacza konieczność zwrócenia szerszej uwagi na różne okresy wegetacyjne towarów poszczególnych rejonach świata. Wydłużany w ten sposób łańcuch dostaw może mieć konsekwencje związane z obniżeniem jakości i bezpieczeństwa dystrybuowanej żywności. Z tego też powodu opracowane zostały normy prawa żywnościowego, mające na celu zapewnienia wysokiej jakości produktów. Jedną z tego typu norm jest system Global GAP. 

Zapotrzebowanie na świeże owoce, warzywa oraz ryby sprawia, że dostawy i producenci żywności podejmują szereg kroków, mających na celu zapewnienie ich stałego dostępu. 

Znak GGN, będący nierozerwalnie związany z systemem Global GAP, jest wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle rolniczym i hodowlanym. Normy składające się na certyfikację doprowadziły jednak do tego, iż system doskonale sprawdza się w branży akwakultury, a samo oznakowanie GGN można znaleźć również na opakowaniach ryb czy mięczaków. 

Sam system GGN został opracowany jako niezależny, a także dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla produkcji rolnych. Certyfikacja Global GAP umożliwia producentom oraz dostawcom posługiwanie się znakiem GGN. Sam znak jest skrótem od Global GAP Number. Każdy z przedsiębiorców po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji otrzymuje unikalny identyfikator, którym może posługiwać się w swojej branży. 

Kto może otrzyma znak GGN? 

Certyfikat Global GAP jest dedykowany przede wszystkim właścicielom farm hodowlanych, producentom, przetwórcom oraz dostawcom żywności. Z racji tego, że uzyskanie certyfikatu GGN jest dobrowolne, z takiej możliwości może skorzystać każdy przedsiębiorca, który pragnie zagwarantować jakość i bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu produkcji oraz dostaw. 

Obecnie certyfikat Global GAP jest uznawany za międzynarodową normę i standard dobrych praktyk rolniczych oraz dostaw. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w branży akwakultury, gdzie Global GAP jest jednym z najważniejszych zbiorów zasad i norm, dzielący się na 4 istotne filary: 

  • zapewnienia maksymalnej integralności środowiskowej, 
  • produkcja żywności odbywa się z poszanowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
  • bezpieczeństwo żywności, 
  • Wszelkiego rodzaju aspekty społeczno-ekonomiczne. 

Jak wygląda proces zdobywania znaku GGN? 

Zgodnie z założeniami całego systemu Global GAP o możliwość posługiwania się znakiem GGN mogą starać się producenci nieprzetworzonych produktów rolnych. Pomimo tego to właśnie producenci i dostawcy warzyw i owoców dążą do tego, aby uzyskać certyfikat, gdyż to on umożliwia im nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi. 

Proces starania się o certyfikację Global GAP w pierwszej kolejności polega na dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i listami kontrolnymi. Następnie konieczne jest zarejestrowanie działalności oraz wniosku o certyfikat w odpowiedniej jednostce certyfikującej, która posiada odpowiednie uprawnienia do weryfikacji i audytu firmy

Przedsiębiorcy starający się o certyfikację GGN muszą poddać się audytowi, który jest przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą. Aby przyspieszyć ten proces i jednocześnie zwiększyć szansę przedsiębiorstwa do uzyskania pozytywnego wyniku audytu, warto wcześniej przeprowadzić samodzielną kontrolę podejmowanych działań, wykorzystując do tego listy kontrolne. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie odpowiednich modyfikacji przed audytem. 

Certyfikat Global GAP oraz pozwolenie na wykorzystywanie znaku GGN otrzymują te przedsiębiorstwa, które wykażą, iż w procesie produkcji dostosowują się do wymagań systemu. Warto jednak pamiętać, że certyfikat GGN jest wystawiany na rok, z możliwością jego przedłużenia.