Kto powinien zrobić przegląd systemu zgodnie ze standardem IFS?

Dostępność do żywności to bardzo ważna kwestia dla każdego człowieka. Oprócz tego bardzo ważne jest również to, aby wszelkiego rodzaju produkty spożywcze dostępne w sprzedaży były w pełni bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Świadomość konsumentów w tym zakresie oraz wymagania stawiane producentom żywności sprawiły, że powstało zapotrzebowanie na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości produktów żywieniowych. Aby spełnić wszelkie te wymagania, stworzono między innymi standard IFS, który odnosi się do kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności. 

Trzeba więc wiedzieć czym jest ten standard, jakie przedsiębiorstwo może zdecydować się na przegląd systemu zgodnie z tym standardem, kiedy należy przeprowadzić taki przegląd, co można osiągnąć w ramach tego działania oraz jak może wyglądać przegląd systemu zgodne ze standardem IFS?

Standard IFS

Standard IFS (International Featured Standards) to zbiór wytycznych odnoszących się do bezpieczeństwa żywności, przeznaczony przede wszystkim dla jej producentów, ale warto pamiętać, że istnieją również inne grupy podmiotów, które objęte są wymogami zawartymi w tej normie. Standard ten obejmuje takie obszary działania jak zarządzanie systemem jakości, procesy produkcyjne, zarządzanie zasobami czy analizy oraz doskonalenie procesów produkcyjnych w firmie. 

Chcąc wdrożyć ten standard w danej firmie, niezbędne jest spełnienie określonych wymagań, a jednym z warunków koniecznych jest posiadanie sprawnego systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Ponadto standard IFS porusza również kwestie związane z informacjami dotyczącymi postępowania z odpadami, kontrolą alergenów, analizami krytycznymi prowadzonymi w celu podniesienia bezpieczeństwa wyrobu, czy też kontrolą szkodników.  

Posiadanie certyfikatu IFS jest jednoznaczne systematyczną analizą oraz szczegółowym nadzorem wszystkich procesów produkcyjnych związanych z żywnością. Dodatkowo daje to wiele nowych możliwości w kwestii wzajemnego uznawania certyfikatów za granicą.

Jakie przedsiębiorstwa muszą zdecydować się na przegląd systemu zgodnie ze standardem IFS?

Standard IFS odnosi się do wielu różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności. Z tego względu zakres, jaki obejmuje ta norma, jest dość spory i z tego powodu wiele przedsiębiorstw musi działać w zgodzie z przepisami i wytycznymi zawartymi w tym standardzie. Odnosi się to do wielu różnych działań i procesów, a w tym także do realizacji przeglądów dotyczących IFS System, które powinny być realizowane zgodnie ze standardem IFS. 

Oprócz samych producentów żywności, którzy w największym stopniu objęci są standardem IFS, przeglądy systemu zgodnie z tą normą powinny realizować również inne podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw żywności i innych podobnych produktów. Należą do nich m.in. podmioty odpowiedzialne za kwestie logistyczne związane z transportem i przechowywaniem żywności (IFS Logistics), sieci handlowe (IFS Cash & Carry) czy też producenci kosmetyków i artykułów higieny osobistej (IFS Household and Personal Care).

Kiedy należy przeprowadzić przegląd systemu zgodny ze standardem IFS?

Standard IFS opracowany został w 2002 roku, a jego celem jest dążenie do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Z tego względu przegląd systemu zgodny ze standardem IFS powinien być realizowany wtedy, gdy chcemy mieć pewność, że produkowane i dostarczane na rynek produkty żywnościowe, czy też kosmetyki i artykuły higieniczne są w pełni bezpieczne dla konsumentów.

system

Jak wygląda taki przegląd i co można w jego ramach osiągnąć?

Przegląd systemu zgodny ze standardem IFS, polega na dokładnym przeanalizowaniu aktualnie działającego systemu kontroli jakości w danej firmie. Działanie to jest realizowane zgodnie z wszelkimi wytycznymi zawartymi w normie IFS. Dzięki temu można mieć pewność, że przebiega on prawidłowo, a wyniki, jakie dostarcza, są w pełni wiarygodne i zgodne ze stanem rzeczywistym. 

Przeprowadzając przegląd systemu zgodny ze standardem IFS, można sprawdzić, czy obecnie działający system kontroli jakości działa sprawie i czy daje gwarancję, że produkowane wyroby są w pełni bezpieczne i zgodne z wszelkimi wymogami. Ponadto przegląd ten pozwala także sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo może uzyskać certyfikat zgodności ze standardem IFS.