Notyfikacja suplementów diety — co to znaczy?

W XXI wieku jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju rynku suplementów diety. Często nie zdajemy sobie sprawy, że są nimi produkty, które regularnie kupujemy. Aktualny natłok tychże produktów budzi wiele wątpliwości i dyskusji na temat obowiązujących ich regulacji prawnych. Czym są suplementy diety według prawa? A co za tym idzie, co oznacza i jak wygląda notyfikacja suplementów diety?

Czym jest suplement diety?

notyfikowanie suplementów dietyDefinicje suplementu diety określa ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zawarta jest w art. 3 ust. 3. Stwierdza, że jest to środek spożywczy, złożony z substancji odżywczych i przeznaczony do uzupełnienia normalnej diety. Stanowi skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych bądź substancji poprawiających zdrowie organizmu. Produkt jest wprowadzany do obrotu w różnej formie umożliwiającej dawkowanie m.in. tabletkach, proszku, płynie. Suplementy, które kupujemy w aptece, wyglądem przypominają produkty lecznicze, to może wprowadzać w błąd, gdyż nie należy tych produktów utożsamiać z lekami. Nie leczą chorób, a tylko mogą zmniejszać ryzyko ich powstania. Są to środki spożywcze, które przed wprowadzeniem do sprzedaży, wymagają powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Notyfikacja, czyli procedura powiadamiania o zamiarze sprzedaży

Artykuły 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. [Dz. U. z 2015 r. poz. 594], określają jak na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wygląda notyfikacja suplementów diety. Producent bądź osoba wprowadzająca po raz pierwszy dany produkt na rynek jest zobowiązana złożyć powiadomienie do Głównego Inspektora Sanitarnego, podając następujące dane:

  • nazwa produktu oraz jego producenta;
  • postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany;
  • wzór oznakowania w języku polskim
  • kwalifikacja/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym
  • skład jakościowy
  • skład ilościowy składników
  • imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu powiadamiającego.

Jeśli środek ten znajduje się w obrocie w innym państwie Unii Europejskiej, to trzeba wskazać powiadomiony organ tego państwa oraz załączyć kopie tegoż powiadomienia. Prawidłowe złożenie powiadomienia pozwala na natychmiastową sprzedaż zgłoszonego produktu. Procedura weryfikacji bądź wszczęcie postępowania wyjaśniającego nie wstrzymuje jego dystrybucji. Średni czas trwania weryfikacji powiadomień wynosił 455 dni i maksymalnie 817 dni. Postępowania wyjaśniające wszczęte we wcześniejszym okresie, tj. w latach 2009-2010 trwały blisko ponad 6 lat, a najdłuższe z tych ok. 8,5 roku. Tak długi okres oczekiwania przyczynia się do powstania tak zwanej szarej strefy, są to produkty niedopuszczone do obrotu, ale jeszcze dostępne na rynku. Fałszywe suplementy diety stwarzają potencjalne zagrożenie.

Kontrola rynku suplementów diety

Główny Inspektor Sanitarny umożliwia nam sprawdzenie, czy dany suplement diety został do nich zgłoszony. Na ich stronie internetowej widnieje rejestr produktów objętych notyfikacją. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad wprowadzaniem na rynek, oznaczaniem, prezentacją i reklamą suplementów diety. Niestety, szybki rozwój tego sektora handlu sprawia, że organy odpowiedzialne tracą nad nią kontrolę. Aktualnie każdy może wprowadzić suplement do obrotu, a skala rynku przekracza możliwości kontrolne GISu. Interesy konsumentów bywają zagrożone nieuczciwymi praktykami i coraz częściej zdarzają się nadużycia. Problemem jest również niska poziom świadomości żywieniowej dotyczącej tych produktów. Często nieetyczny producent za pomocą reklamy kreuje rozmijający się z prawdą obraz swojego suplementu. Zdecydowanie zaleca się podejście zdystansowane do reklam, jak i wnikliwe badanie wszelakich suplementów diety.


Profesjonalne usługi w zakresie pomocy w notyfikacji suplementów diety świadczy firmom Centrum Prawa Żywnościowego.