Obsługa prawna firm w zakresie umów

Umową określamy porozumienie dwóch lub więcej stron. Dzięki niej ustanawiane są pewne wzajemne prawa i obowiązki.

Najczęściej z tego typu oświadczeniami mamy do czynienia, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Praktycznie codziennie musimy wtedy zawierać umowy. W życiu prywatnym takie kwestie też nas zresztą nie omijają. Nawet w trakcie robienia zwykłych zakupów zawieramy swoistą umowę kupna. Do sprzedawcy należy bowiem wydanie nam towaru, a do nas zapłata za ten produkt. Jednak ten, jak i wiele innych przykładów z życia codziennego odnoszą się do dość prozaicznych umów.

radca prawny wrocław

A przecież nie wszystkie umowy są tak proste w swej konstrukcji. Z pewnością nie te, które stale musimy zawierać w ramach prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa. Skupmy się zatem na działalności gospodarczej i rodzajach umów, które w jej ramach będziemy musie zawierać. Jak wygląda taka klasyfikacja? Co jest celem kolejnych typów umów tego rodzaju?

Rodzaje umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

W obrębie działalności gospodarczej, podstawowy podział umów wyróżnia kolejno: umowy krótkoterminowe, umowy długoterminowe, umowy ramowe i wykonawcze, umowy adhezyjne, a także umowy zawierane w trybie swoistej oferty lub negocjacji.

Bardziej szczegółowy dzieli umowy na konsensualne, a więc takie które dochodzą do skutku już na podstawie samego oświadczenia woli obydwu stron, a także zobowiązujące, rozporządzające, no i oczywiście upoważniające. Kolejnym rodzajem są też umowy jednostronnie zobowiązujące. Te polegają na wyróżnieniu jednego dłużnika. Z kolei umowy dwustronne stanowią o tym, że dłużnikiem i wierzycielem jest każda ze stron.

Oprócz tego istnieją jeszcze umowy odpłatne, czyli takie których działanie opiera się na uzyskaniu korzyści majątkowych wszystkich i nieodpłatne, które w przeciwieństwie do tych pierwszych wzbogacają wyłącznie jedną osobę. Ostatnimi są umowy kazualne i abstrakcyjne oraz umowy adhezyjne.

kancelaria radców prawnych wrocławTaka klasyfikacja nie jest jednak wyczerpująca i wystarczająca. Wśród umów wyróżnia się bowiem jeszcze umowy nazwane i umowy nienazwane. Te pierwsze, to inaczej umowy normatywne. A więc takie, które określone są w kodeksie cywilnym lub w innych szczegółowych przepisach. Należą do nich kolejno: umowy zamiany, umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy użyczenia, umowy pożyczki, umowy spedycji, umowy składu, umowy tenty, umowy darowizny, umowy poręczenia i wiele innych.

Umowy nienazwane, to z kolei dokumenty których nie da się przyporządkować jakimkolwiek ustawom. W procesie ich zawierania o treści i zapisanych decydują więc wyłącznie zaangażowane strony.

Obsługa prawna firm w zakresie umów

Jak widać, prowadząc działalność gospodarczą, kwestia zawieranych w jej ramach umów może nas nieco zaskoczyć. Klasyfikacji jest bowiem sporo i nie zawsze umiemy stwierdzić na czym tak naprawdę stoimy. A przecież  ilość umów, a przede wszystkim ich charakter powinien być bardzo dokładnie przemyślany.

By nie pogubić się w kwestiach formalnych warto zatem poprosić o pomoc specjalistów, którzy dzięki zebranej wiedzy i doświadczeniu poprowadzą nas odpowiednią ścieżką. Takimi są na pewno prawnicy ze świdnickiej kancelarii prawnej Gryszkiewicz-Dudzik. Dlaczego?

kancelaria prawnicza wrocławDlatego, że zgodnie z polityką kancelarii, wszelkie umowy są zawierane po to by bronić nas nie w czasie spokoju, ale w czasie ewentualnej wojny. Z odpowiednio skonstruowanych zapisów umownych, a już na pewno takich które przewidują pewne sankcje i obowiązki stron, będziemy mogli skorzystać między innymi wtedy, gdy wspólnik nie wywiąże się ze swoich działań. Dlatego właśnie tak ważne jest profesjonalne przygotowanie każdego rodzaju umowy.

Dzięki pomocy KHG w naszych umowach nie zabranie istotnych postanowień umownych, przygotujemy nasze umowy od podstaw, zgodnie z polityką i potrzebami naszej firmy. Kancelarię możemy zresztą poprosić o pomoc również w sprawie opiniowania umów, które to my otrzymujemy do podpisania. Specjaliści poprowadzą w naszym imieniu też kompleksowe negocjacje.

Czasami warto wydać więc nieco więcej pieniędzy na organizację i kwestie prawno-biznesowe. Mamy wtedy pewność, że jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. To daje spokój ducha i możliwość prowadzenia firmy bez zbędnych komplikacji i problemów.