Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy. Jak zwiększyć zatrudnienie?

W przeciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wzrosło. Coraz więcej osób z niepełnosprawnością jest aktywnych zawodowo mimo tego, że w dalszym ciągu muszą zmagać się z wieloma utrudnieniami. Trudno jest wypracować jeden z idealnych sposobów na zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz dostępność ofert pracy. Można jednak podjąć działania, mające na celu ułatwienie im tego zadania.

Według najnowszych badań opublikowanych przez GUS, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością nieustannie wzrasta. Nie rozwiązuje to jednak problemu, a aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w dalszym ciągu jest priorytetem dla wielu organizacji. Jak zatem dostosować rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością?

osoba z niepełnosprawnością w pracy

Jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy?

Osoby z niepełnosprawnością zawsze miały trudności na rynku pracy. Przez pewien czas były z niego wykluczone ze względu na obowiązujące przepisy, a także brak znajomości przepisów przez przedsiębiorców. Obecnie sytuacja osób z niepełnosprawnością stale zmienia się na lepsze, głównie ze względu na liczne projekty finansowanych z Funduszy Unijnych.

Pomimo polepszającej się sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, w dalszym ciągu mają oni ogromne problemy ze znalezieniem dobrze płatnej posady. W wielu przypadkach jest to kwestia pracodawcy, który nie chce zatrudnić osób z niepełnosprawnością (współcześnie nie ma to coraz mniejsze znaczenie). Przeważają jednak problemy architektoniczne wielu miejsc pracy – są one niedostosowane do potrzeb osób, które nie mogą na przykład poruszać się samodzielnie bądź mają z tym problem. Przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością jest obowiązkiem dla pracodawców, którzy decydują się na ich zatrudnienie

Gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą szukać ofert pracy?

Szukanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością jest trudne i z tego względu wielu z nich uważa, że nie ma szans na rynku pracy. W praktyce jednak można znaleźć wiele ofert, skierowanych przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością. Niekiedy jednak pomimo doświadczenia oraz licznych kwalifikacji, proces rekrutacji jest utrudniony i potencjalny pracodawca z wielu powodów decyduje się nie zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Aktualnie rynek pracy staje się coraz bardziej otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością – zwłaszcza biorąc pod uwagę dodatkowe korzyści dla pracodawcy. Warto jednak pamiętać o tym, że osoby z niepełnosprawnością mogą w dalszym ciągu mieć takie same zadania i obowiązki jak inni.

Osoby z niepełnosprawnością mogą szukać ofert pracy na tych samych portalach co wszyscy. Pracodawcy decydujący się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością zamieszczają jednak stosowną adnotację w opisie oferty.

osoba z niepełnosprawnością w pracy

Innym rodzajem sposobu znalezienie oferty zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością są dedykowane oferty pracy. Można je znaleźć na portalach internetowych, zajmujących się zamieszczaniem ogłoszeń skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnością. Dodatkowym atutem takich miejsc jest możliwość redagowania CV przez specjalistę. Oprócz tego wiele ofert pracy znajduje się w Urzędzie Pracy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością – na czym polega?

Osoby z niepełnosprawnością mają trudność w znalezieniu pracy nie tylko ze względu swojego inwalidztwa. W wielu przypadkach problemem nie jest znalezienie oferty i przejście całego procesu rekrutacji, ale przede wszystkim przeświadczenie, że nie mają oni szansy w porównaniu do innych kandydatów. Dlatego tak istotne jest społeczne włącznie osób z niepełnosprawnością. Celem takich projektów jest nierzadko wyrównanie różnic społecznych, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością znalezienie pracy. Na czym dokładnie polegają?

W ramach Projektów Unijnych osoby z niepełnosprawnością mają szansę na branie udziału w życiu społecznym. Polega to nie na wykluczaniu tej grupy ze społeczeństwa, a raczej włączenie jej we wszelkie życiowe aktywności. Organizowane zostają specjalne wydarzenia skierowane również dla osób z niepełnosprawnością, a wiele innych jest dostosowywanych do ich potrzeb. Wszystko to ma celu wprowadzenie ich do społeczeństwa oraz nauczenia funkcjonowania w nim. Działa są finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w dalszym ciągu muszą mierzyć się z problemami oraz dyskryminacją. Pomimo tego, że współcześnie łatwiej jest uzyskać im zatrudnienie, w dalszym ciągu konieczne jest wprowadzenie konkretnych zmian, które ułatwią wejście osobom z niepełnosprawnością do życia społecznego.