Zalety outsourcingu usług kadrowo płacowych

Prowadzenie działalności – ciężki kawałek chleba. Jednak nie musi wiązać się to z mnóstwem dodatkowych obowiązków oraz nieprzyjemnościami związanymi z rozwiązywaniem problemów kadrowych czy rozliczeniowych z pracownikami bądź urzędem skarbowym.

Pojęcie outsourcingu w dzisiejszych czasach pojawia się coraz częściej w wielu dziedzinach cyklu życia przedsiębiorstwa. W przypadku zarządzania firmą pod kątem zasobów ludzkich a co za tym idzie – zatrudnieniem pracowników, zarządzaniem ich pracą oraz wypłacaniem wynagrodzeń. Od tego typu spraw firma musi posiadać własny dział kadrowo-płacowy, który kompleksowo zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z zasobami ludzkimi.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu usług kadrowo płacowych?

Zatrudnienie osób odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracowników czy wypłacanie wynagrodzeń wiąże się z dodatkowymi kosztami dla firmy nie tylko ze względu na przymus zatrudnienia dodatkowej kadry w poszczególnych działach. Wiąże się to też z wydatkami na dodatkowe szkolenia, które będą podnosić kwalifikacje osób w działach zarządzania zasobem ludzkim oraz znacznie wyższą odpowiedzialnością za własną księgowość i zarządzanie dokumentacją.

Powierzając funkcję zarządzania kadrami i płacami firmie zewnętrznej, która oferuje kompleksową obsługę na tych płaszczyznach przedsiębiorstwo zyskuje przede wszystkim wprowadzenie większej kontroli nad czasem pracy pracowników. Do zalet wprowadzenia outsourcingu usług kadrowo płacowych zalicza się przede wszystkim:

  • Redukcję kosztów utrzymania przedsiębiorstwa
  • Brak przymusu zatrudnienia dodatkowej kadry pracowniczej
  • Stabilne, stałe koszty utrzymania usług kadrowo płacowych
  • Przeniesienie odpowiedzialności prawnej na podmiot zajmujący się tego typu usługami
  • Brak przymusu szkolenia własnej kadry pracowniczej w celu podnoszenia kwalifikacji

podpisywanie umowy

Wyżej wymienione podpunkty to tylko najważniejsze z zalet jakie niesie ze sobą outsourcing usług kadrowo płacowych w firmie. Przede wszystkim jest to oszczędność pieniędzy oraz czasu – można przeznaczyć wtedy środki na rozwój innych działów zarządzających firmą.

Usługi jakie wykonywane są w ramach kadrowo płacowych to przede wszystkim: zarządzanie dokumentacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy, kontrolowanie czasu pracy pracowników oraz wypłacanie wynagrodzeń, dbanie o prawidłowy obieg oraz aktualność dokumentacji związanej z umowami bądź aneksami do umów i wiele innych.

Korzyści z outsourcingu

Zalety outsourcingu znacznie przeważają nad ich wadami, które wydają się błahe w porównaniu do tego co zyskuje przedsiębiorstwo podejmując taki krok. Ważnym aspektem jest znalezienie na rynku przede wszystkim rzetelnej oraz uczciwej firmy outsourcingowej, która składa się z kadry profesjonalistów oraz dba o stały rozwój personelu pod względem znajomości umów cywilnoprawnych oraz obowiązujących podatków czy nawet prawa pracy w danym kraju.

kadry i płaceDo obowiązków firmy zajmującej się usługą kadrowo płacową należy też terminowe przesyłanie rozliczeń podatkowych rocznych dla wszystkich pracowników oraz stały kontakt z urzędem skarbowym tak aby wszystkie umowy były rozliczane w odpowiednich ramach czasowych.

Zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej outsourcingowi usług kadrowo płacowych i zastanowić się jak wiele korzyści może przynieść to firmie. Oprócz najważniejszej redukcji kosztów oraz pewności poprawności rozliczeń kadrowo-płacowych otrzymuje się również stabilność przepływu informacji do firmy dzięki miesięcznym bądź kwartalnym raportom o dokonanych pracach.  Wielki wachlarz korzyści jaki oferują takie rozwiązania zdecydowanie przekonują przedsiębiorców do zapoznania się bliżej z tematem uzależnienia firmy od oddzielnie działającej spółki, która zajmie się kompleksowo zasobami ludzkimi.

Występowanie błędów wynikających z niepoprawnych rozliczeń z pracownikami zredukowane jest w takim przypadku niemalże od zera – pod warunkiem wyboru profesjonalnej, ceniącej się na rynku firmy, jaką jest mn. in Asysta, która kompleksowo zajmuje się usługą kadrowo-płacową na wszystkich płaszczyznach firmy dla każdego rodzaju umów.