Zarządzanie łańcuchem dostaw a Systemy BRC i IFS Logistics

Zarządzanie łańcuchem dostaw to dziś jedna z podstawowych metod gwarantowania jakości i bezpieczeństwa produktów na przestrzeni całej ich produkcji, bez względu na to ilu producentów i przedsiębiorców bierze fizycznie udział w ich produkcji. Zamiast dbałości wyłącznie o własne interesy, przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na prowadzenie skutecznej polityki wspólnej odpowiedzialności za produkt, upewniając się że zarówno produkt docierający do nich, jak i ten wychodzący spod ich produkcji będzie na dalszych i wcześniejszych etapach zachowywał w dalszym ciągu najwyższą możliwą jakość.

W oparciu o koncepcję “due diligence”, którą należy rozumieć jako podjęcie wszelkich możliwych działań nie dopuszczających do incydentu, europejskie sieci handlowe stworzyły dwa standardy mające zapewnić najwyższą jakość produktów spożywczych, ich bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami prawa na każdym etapie dostarczania wyrobów do klientów. Standardy te to oczywiście BRC i IFS Logistics. O czym mówią i jak wpływają na zarządzanie łańcuchem dostaw?

BRC i IFS Logistics – europejska jakość zarządzania łańcuchem dostaw

Standardy BRC (British Retail Consortium) Global Storage and Distribution oraz IFS Logistics to normy umożliwiające stworzenie operacyjnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach działających przede wszystkim w obrębie branży spożywczej i wyrobów żywnościowych.

Zbudowane w celu zademonstrowania przez dostawców usług magazynowych, dystrybucyjnych i transportowych zgodności  z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa wyrobów spożywczych, standardy te umożliwiły zagwarantowanie klientom najwyższej jakości i bezpieczeństwa nabywanych przez nich produktów od początku ich produkcji aż do momentu trafienia na sklepowe półki. BRC i IFS Logistics wpływają na podniesienie wiarygodności funkcjonowania całego łańcucha logistycznego, wspierając sieci handlowe w zagwarantowaniu zgodności z prawem, bezpieczeństwa i jakości wyrobów, którymi handlują.

BRC Global Storage and Distribution – brytyjski standard jakości łańcucha dostaw[1]

Standard BRC Global Standard for Storage and Distribution wprowadzony na rynek w 2006 roku to pierwszy z tego typu standardów łączących i wyrównujących poziom jakości zapewnianej przez producentów oraz firmy zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją produktów w obrębie całego łańcucha dostaw.

Zgodnie z założeniem i wizją standardu, klienci sklepów i sieci handlowych nie powinni otrzymywać produktów niższej jakości niż ta zadeklarowana przez ich producenta, stąd też pomysł, by standaryzacją objąć nie tylko samych producentów żywności i opakowań, ale też firmy transportowe i dystrybucyjne, które zajmują się produktem na końcowym etapie jego drogi do klienta.

Głównym założeniem standardu BRC jest zagwarantowanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów na przestrzeni całego łańcucha dostaw, z naciskiem nałożonym na udokumentowanie całej trasy produktu i jego pełną identyfikowalność.

Transparentność procesów na każdym etapie produkcji oraz dystrybucji powoduje, że na wypadek sytuacji kryzysowej możliwe jest szybkie zlokalizowanie przyczyny problemu i usunięcie ich jeszcze przed osiągnięciem punktu końcowego, na którym produkt trafia w ręce konsumenta. Jednocześnie BRC nawołuje do ciągłego monitorowania zagrożeń i ich eliminacji, bo to właśnie przez nieuporządkowane procesy i ignorowanie łatwych do wyeliminowania problemów ryzyko obniżenia jakości produktów spożywczych jest najwyższe.

IFS Logistics – europejska alternatywa dla BRC

Analogicznie do zamysłów stojących za stworzeniem standardów BRC, IFS Logistcs zbudowano z myślą o dystrybucji i logistyce, które na co dzień zajmują się dostarczaniem produktów spożywczych do francuskich i niemieckich sieci handlowych. IFS Logistics stawia jasne wymogi odnośnie dokumentacji wszystkich procesów i działań operacyjnych firm branży TSL, pozwalającej na uzyskanie pełnej kontroli i identyfikowalności drogi produktów od producenta do konsumenta oraz pełnej zdolności wykrywania i eliminacji ewentualnych problemów związanych z ich transportem i magazynowaniem mogących wpływać na końcową jakość produktów spożywczych.

Sieci handlowe, których inicjatywa stała się początkiem dla IFS Logistics zapewniły sobie dzięki wysokim wymaganiom doskonałą podstawę do oferowania swoim klientom najlepszych możliwych produktów, chroniąc jednocześnie własne interesy. Co najważniejsze, stawiając na założenia niemalże identyczne z założeniami BRC, IFS Logistics nie ogranicza działalności samej branży TSL, a wręcz przeciwnie – przyczynia się do podniesienia jakości jej działań i ułatwia osiąganie wyników jakościowych, które znacząco wykraczają ponad normy wymagane od dostawców przez prawo.

W efekcie stosujące się do założeń IFS Logistics firmy mogą z łatwością starać się o współpracę z najlepszymi producentami i sieciami handlowymi w Europie, gwarantując szansę utrzymania spójnej jakości na przestrzeni całego łańcucha dostaw i ułatwiając zarządzanie nim.[2]

Najważniejsze wymagania BRC i IFS Logistics

Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z zasadami „due dilligence” i wymogami standardów BRC i IFS Logistics daje dziś możliwość pełnej obserwacji i kontrolowania produktu na każdym etapie łańcucha dostaw. Standardy BRC i IFS Logistics obejmują więc wymagania dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw w branży spożywczej, skupiając się przede wszystkim na najbardziej dotąd zaniedbanej strefie dostaw i transportu. Wdrożenie nowych zasad przez przedsiębiorstwa i podwykonawców z branży TSL pozwoliło stworzyć na rynku zupełnie nowy poziom konkurencyjności, udowadniając że i tu wysoka jakość ma ogromne znaczenie dla konsumentów i może sama w sobie stanowić motywator dla tych, którzy chcą poprawiać swoją pozycję na tle konkurencji.[3]

BRC i IFS Logistics narzucają na firmy konieczność wzmocnienia własnej kontroli nad oferowaną jakością usług, sugerując jeszcze skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, przewidywanie i zapobieganie sytuacjom kryzysowym, które mogłyby mieć wpływ na cały proces dystrybucyjny, a także promując ciągłe dążenie do poprawy w myśl idei „due dilligence”.

Wszystkie wymagania ujęte w obu standardach skupiają się więc na maksymalizacji bezpieczeństwa produktów, całkowitej eliminacji ryzyka, umiejętnym przewidywaniu zagrożeń i kontrolowaniu procesów operacyjnych pozwalających na dostarczenie produktów do klienta końcowego bez tworzenia zbędnych punktów utraty kontroli nad ich jakością.

Port przeładunkowy

Certyfikacja BRC i IFS Logistics – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Wdrożenie standardów i schematów działania prowadzących do uzyskania certyfikatu BRC lub IFS Logistics pozwala znacząco usprawnić i ujednolicić działania operacyjne samego przedsiębiorstwa, przekładając się na zwiększone zaufanie do jego działań ze strony rynku i konsumentów.

W praktyce więc sam fakt posiadania certyfikatu BRC lub IFS Logistics stanowi wizerunkowe narzędzie budowy relacji biznesowych, otwiera firmę na kontrakty na arenie międzynarodowej i przede wszystkim gwarantuje możliwość zarządzania łańcuchem dostaw w każdym jego ogniwie. Standardy BRC Global Storage and Distribution i IFS Logistics wspierają organizację firm, zapewniając im formalny dowód na zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa żywności, a w razie incydentu wspierają ochronę wizerunku firmy.

Dodatkowo certyfikaty wspomagają zarządzanie systemem zdolnym do realizacji oczekiwań klientów i wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności w łańcuchu logistycznym, dostarczają narzędzia do poprawy funkcjonowania systemu poprzez ciągłe monitorowanie i pomiar parametrów istotnych dla bezpieczeństwa żywności, a w razie konieczności zapewniają skuteczne wycofanie wyrobów niespełniających odpowiednich norm i standardów jakości.[4]

Zgodność z założeniami BRC i IFS Logistics pozwala stworzyć jednolitą jakość produktów oferowanych dziś konsumentom w całej Europie, a ci budują własne zaufanie w oferowaną im jakość produktów i liczą, że zostanie ona utrzymana na wysokim poziomie.

 

[1] https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/storage-and-distribution/

[2] https://www.dekra-certification.com.pl/certyfikacja-ifs-logistics.html

[3] https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/265-ifs-logistics-en

[4] https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/storage-and-distribution/benefits/