Zdalny dostęp do zasobów firmowych – jak to zrobić?

Wiele firm już od dawna umożliwia swoim pracownikom wykonywanie pracy w formie zdalnej. Jest to bardzo wygodny sposób wykonywania czynności zawodowych. Często stosujeą go np. osoby mieszkające w znacznej odległości od miejsca pracy lub osoby przebywające na wyjazdach służbowych.

Rozwój technologii i wszechobecny Internet sprawiły, że obowiązki zawodowe można wykonywać praktycznie z każdego miejsca na świecie. Niezbędny w tym przypadku jest jedynie dostęp do Internetu oraz np. smartfon lub komputer. Obecnie panująca na całym świecie pandemia, sprawiła, że praca zdalna dla większości osób stała się jedyną formą wykonywania obowiązków służbowych. Dla niektórych jest to zaletą, a dla innych wadą, ale bez względu na to, każdy pracownik wykonujący pracę zdalnie musi posiadać dostęp do zasobów firmowych, które są mu niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych.

Praca zdalna – sposoby zdalnego udostępnienia zasobów firmowych

W sytuacji, gdy część pracowników nie może wykonywać swojej pracy w siedzibie firmy, a jedynie w formie zdalnej należy zapewnić im odpowiedni dostęp do zasobów firmy, które są im niezbędne do wszelkich czynności wykonywanych podczas pracy. W jaki sposób należy to zrobić, aby było to proste w obsłudze, nie generowało żadnych dodatkowych problemów i trudności, a przy tym było bezpieczne? Odpowiedzią na te pytania jest VPN dostępu zdalnego.

VPN (Virtual Private Network) to ogólne nazwa technologii, służącej do tworzenia bezpiecznych prywatnych połączeń pomiędzy dwoma różnymi sieciami prywatnymi, poprzez sieć WAN (rozległą sieć komputerową znajdującą się na sporym obszarze geograficznym). Sieć prywatna to sieć, która posiada prywatną pulę adresów, przez co nie ma do niej dostępu z sieci publicznej. Siecią prywatną jest np. sieć domowa lub firmowa. To ograniczenie powoduje, że zastosowanie technologii VPN jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do „ukrytych” w sieci prywatnej urządzeń. Technologia ta z powodzeniem stosowana jest właśnie w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu pracownikom – wykonującym pracę zdalną – do zasobów firmowych.

Usługi IT Wrocław

Stosowanie technologii VPN do pracy zdalnej umożliwia pracownikom zdalne nawiązywanie bezpiecznego połączenia online z siecią komputerową firmy. VPN działa w taki sposób, że tworzy połączenie między siecią prywatna pracownika a siecią firmową, tym samym zapewniając, że żadna nieuprawniona osoba z zewnątrz nie otrzyma dostępu do określonych zasobów znajdujących się w danej sieci. Połączenie to nawiązywane i kontrolowane jest przez odpowiednie oprogramowanie.

Dodatkowym zabezpieczeniem tego typu połączeń jest również wymaganie od pracownika wprowadzenia nadanego mu klucza, niezbędnego do otrzymania dostępu do zasobów firmy za pomocą połączenia VPN. To sprawia, że w sytuacji, gdy osoba nieuprawniona spróbuje połączyć się w ten sposób z siecią firmową, nie otrzyma on dostępu do jej zasobów, bez wpisania odpowiedniego klucza dostępu.

Oprócz samego oprogramowania działanie połączenia VPN opiera się również na serwerze dostępu do sieci, który pośredniczy w uzyskiwaniu połączenia. Po podłączeniu się do sieci firmowej przez VPN pracownik ma dostęp do jej zasobów, tak samo jakby jego urządzenie znajdowało się w siedzibie firmy i było podłączone bezpośrednio do sieci firmowej.

VPN a bezpieczeństwo danych firmy

Największą zaletą korzystania z połączeń VPN w celu uzyskania dostępu do zasobów firmowych, jest ich bezpieczeństwo. Wszelkie przesyłanie za ich pomocą dane są szyfrowane, a samo połączenia jest zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz. Dzięki temu ryzyko przechwycenia danych przez osoby nieuprawnione jest mocno ograniczone. Tego typu zabezpieczenia mają największe znaczenie np. podczas podróży służbowych, gdy pracownicy korzystają z publicznych sieci WiFi. Korzystanie z tak zabezpieczonego połączenia również spełnia funkcję ochronną sieci firmowej.

Usługi IT Wrocław

Wiele firm korzysta z technologii VPN, ponieważ jest ona tanim i łatwym w obsłudze rozwiązaniem, a jednocześnie zapewnia wysoką wydajność oraz odpowiedni stopień zabezpieczeń chroniący przed dostępem do sieci przez osoby nieuprawnione. W czasach pandemii połączenia VPN stały się codziennością wielu pracowników i to właśnie dzięki nim kontynuowanie pracy w tak trudnych czasach było możliwe.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zapewnieniu swoim pracownikom komfortowej pracy zdalnej pod względem technologicznym – skorzystaj z pomocy firmy Aitik, oferującej usługi IT we Wrocławiu.

Adres: ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław
WWW: https://aitik.pl/
E-mail: pomoc@aitik.pl
Telefon: https://aitik.pl/