Jakie badania zaliczamy do badań okresowych?

Badania okresowe są dziedziną, która jest nieodłączna w przypadku podejmowania nowej pracy lub dłuższego zatrudnienia w danym miejscu. W zależności od czynników, które oddziałują na pracownika podczas wykonywanej pracy badania dostosowane są odpowiednio tak aby sprawdzić czy dana osoba nie posiada przeciwwskazań do wykonywania zawodu w jakim obecnie jest zatrudniona.

Rodzaje badań wstępnych

Wszyscy pracownicy przed podjęciem pracy muszą przejść badania wstępne, które są obowiązkowe. Badania te wymagane są przez prawo obowiązujące w Polsce. Badania wstępne bezwarunkowo muszą być przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika, dlatego należy je wykonywać poza miejscem oraz czasem pracy. Badania wstępne wykonywane są przed przyjęciem pracowników do pracy – charakteryzują się one jednak określonym terminem ważności, po którym należy je powtórzyć, aby móc spokojnie i zgodnie z prawem wciąż pracować na danym stanowisku.

Badanie, które wykonywane jest po raz kolejny nazywane jest już badaniem okresowym. Nie ma zasady odnoszącej się do terminu ważności takich badań, jednak zależy on od charakterystyki miejsca pracy oraz ryzyka. Badania okresowe wykonywane są co cztery lata w przypadku pracowników mających styczność z komputerem. Co pięć lat jeśli czynności biurowe nie wymagają częstego korzystania z komputera oraz co dwa/trzy lata dla pracowników, którzy narażeni są na działanie szkodliwych czynników takich jak pyły, opary, temperatura lub promieniowanie.

lekarz sprawdza badania okresowe

Rutynowe badania okresowe i profilaktyczne – charakterystyka

Podczas wykonywania rutynowych kontroli pracowników lekarz może zalecić wykonanie serii badań, które mają na celu sprawdzenie czy kondycja pracownika pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku. Dla zdrowia i życia osób pracujących w niebezpiecznych warunkach tego typu badania mogą być ratunkiem – jak powszechnie wiadomo samowolne wykonywanie badań bez przymusu zdarza się niezwykle rzadko. Ważne jest jednak, aby tego typu badania były wykonywane systematycznie i zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Lekarz w przypadku osób pracujących w niezwykle ciężkich warunkach może zalecić wykonanie np. badań krwi, wizyty u laryngologa, neurologa lub okulisty oraz EKG, RTG i wielu innych badań, które mają na celu sprawdzić czy miejsce, w którym przebywa pracownik podczas pracy nie wpływa negatywnie na jego zdrowie. Warto wiedzieć, że w przypadku osób, które pracują zazwyczaj tylko i wyłącznie przed komputerem powyżej czterech godzin badania okresowe ograniczają się tylko do konsultacji okulistycznych. Należy też pamiętać, że zakres badań w zależności od wykonywanego zawodu jest z góry określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Badania pracowników – informacje w pigułce

Badania pracowników krótko mówiąc dzielą się na trzy podstawowe rodzaje. Pierwszy z nich to badania wstępne, którym podlegają osoby przyjmowane nowo do pracy bądź młodociani pracownicy, którzy poddani są rotacji w miejscu pracy. Warto wiedzieć, że ponowne przyjmowanie do pracy w tym samym miejscu nie podlegają ponownym badaniom kontrolnym jeśli przyjęte zostaną w ciągu 30 dni po rozwiązaniu wcześniejszej umowy. Drugim typem badań są badania okresowe, którym podlegają tylko i wyłącznie pracownicy zatrudnieni na stałe, którzy w związku z długim stażem pracy muszą wykonywać ponowne badania w wyniku wygaśnięcia ich ważności. Trzecim rodzajem badań są badania kontrolne, które przeprowadzane są w przypadku wystąpienia niezdolności pracownika do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, które spowodowane mogą być chorobą.