Komunikacja wewnętrzna w firmie – dlaczego jest tak ważna?

Fakt, że zgrany zespół przekłada się na budowanie sukcesu całej firmy wydaje się być kwestią oczywistą. Skuteczne porozumiewanie się współpracowników, szczególnie tych zaangażowanych w jeden projekt, jest niezbędne do stworzenia atmosfery twórczego i kreatywnego myślenia. Częstym błędem jest twierdzenie, że sukces to wyłącznie zasługa kampanii marketingowych, a nie pracowników – nic bardziej mylnego.

To od pracowników zależy tak naprawdę jaki kształt przybierze owa kampania, a współpraca między poszczególnymi członkami firmy to najlepszy obraz jej filozofii. Pracownicy nie działają jednak samodzielnie – ich współpraca musi układać się dobrze również na poziomie pracownik-szef. I to właśnie tu komunikacja wewnętrzna pokazuje swoją prawdziwą siłę. Dlaczego jest ważna do odniesienia sukcesu?

Jak działa komunikacja wewnętrzna?

Pierwszą i podstawową zaletą komunikacji wewnętrznej jest możliwość stworzenia pozytywnej atmosfery pracy, która pozytywnie odbija się na efektywności i kreatywności pracowników. Za jej powstanie odpowiadają nie tylko pracownicy, ale może przede wszystkim liderzy, którzy są w stanie inspirować i zachęcać grupę do działania.

Pracownik, który czuje, że jego pracodawca bądź menadżer dba o rozwój pracownika, daje mu szansę zabłyśnięcia i pozwala na pokazywanie swoich mocnych stron, z pewnością chętniej przyjmie podsyłane przez niego pomysły. Z drugiej jednak strony brak komunikacji wewnętrznej i traktowanie pracowników jako siły roboczej, a nie równorzędnych członków zespołu demotywuje i nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł.

spotkanie biznesowe

Pracownik musi poczuć się pełnoprawnym członkiem firmy realnie zaangażowanym w jej sukces – tylko wtedy zacznie identyfikować się z firmą i pracować świadomie na jej dobre imię.

Dobra komunikacja wewnętrzna to też doskonały sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród konkurencji. Pracownicy zadowoleni ze swojego miejsca pracy i powierzanych im zadań są skłonni do cieszenia się pracą, co w rezultacie przekłada się na dobrą opinię o firmie wśród innych członków branży. Ci, wiedząc z kolei że dana firma cieszy się dobrą reputacją wśród samych pracowników będą bardziej skłonni do podjęcia współpracy z tak zaangażowanym i oddanym misji zespołem.

Dobra komunikacja wewnętrzna w firmie jest ważna, bo pozwala na przyjęcie jednego frontu i wspólne dążenie do celu poprzez angażowanie każdego pracownika i jasne, spójne przekazywanie informacji bez zatajania kluczowych danych. Choć wielu przedsiębiorców uważało do niedawna że to oni są jedyną reprezentacją firmy, sukcesy odnoszone przez globalne marki są najlepszym przykładem na to, że każdy członek zespołu powinien identyfikować się z pracodawcą. Tylko zgodne połączenie sił pozwala na skuteczny i jednorodny przekaz, który w rezultacie przekuty zostanie w sukces.

Komunikacja to nie tylko informacja wychodząca

Wiele osób zaczynających swoją karierę w dziale komunikacji próbuje udowodnić wartość komunikacji poprzez przytaczanie utartych faktów. Tak, skuteczna komunikacja wewnętrzna przekłada się pozytywnie na wyniki finansowe i sprawność działania całej firmy. Tak, komunikacja wzmacnia kulturę firmy i buduje pozytywny wizerunek pracodawcy. Prawdą jest oczywiście również to, że dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej znacznie łatwiej będzie realizować strategię firmy.

Problem polega na tym, że wszystkie te informacje nie przekonają ani szefostwa, ani pracowników. Bo dobra komunikacja wewnętrzna to umiejętność słuchania. Podstawą komunikacji jest wymiana informacji pomiędzy stronami i to nie na zasadzie rozkazów, a właśnie rozmowy.