Zużyta folia stretch – gdzie ją wyrzucać?

Folia stretch, nieodłączny element w wielu branżach przemysłu, znacząco ułatwia transport oraz przechowywanie różnego rodzaju produktów. Jednak co się dzieje, kiedy zużyta folia staje się odpadem? Czy producenci folii są odpowiedzialni za jej utylizację? Jakie regulacje prawne obowiązują w tej materii?

Ewidencja odpadów – co to jest i dlaczego jest potrzebna?

Ewidencja odpadów to systematyczne notowanie ilości i rodzajów odpadów, które podmiot gospodaruje lub wytwarza. To zapisy obejmujące dane dotyczące powstawania odpadów, ich gromadzenia, przetwarzania, a także usuwania.

Każdy podmiot, który wytwarza lub gospodaruje odpadami, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami prawa. Taki wymóg ma na celu zapewnienie odpowiedzialności i transparentności w procesie gospodarowania odpadami. Dodatkowo, ewidencja odpadów pozwala organom nadzorującym na monitorowanie ilości i typów odpadów, co z kolei umożliwia efektywne planowanie działań związanych z zarządzaniem odpadami.

Kody odpadów – skąd je znamy?

Kody odpadów to standardowy system klasyfikacji odpadów, który służy do ich identyfikacji. Kody te są zapisane i katalogowane w tzw. Europejskim Katalogu Odpadów (EKO), który został opracowany przez Komisję Europejską. Katalog ten zawiera listę odpadów i jest zgodny z międzynarodowymi standardami.

W przypadku folii stretch, kod odpadu to 15 01 02. Ten kod katalogowy obejmuje folie z tworzyw sztucznych.

Dlaczego segregacja folii stretch jest ważna?

Odpowiednia segregacja odpadów jest kluczowa dla procesu recyklingu. Nieodpowiednio segregowane odpady mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać proces recyklingu, co prowadzi do zwiększenia ilości odpadów skierowanych na składowiska.

Folia stretch, mimo że wykonana z tworzyw sztucznych, nie powinna być wyrzucana do pojemników na plastik. Powodem jest fakt, że jest ona wykonana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), który wymaga innego procesu recyklingu niż inne typy plastiku.

Dokładna segregacja umożliwia przetwarzanie i odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów. To nie tylko zgodne z zasadami ekologii, ale także ekonomiczne – surowce wtórne mogą być bowiem ponownie wykorzystane w produkcji, co zdecydowanie obniża koszty i zmniejsza konieczność eksploatacji nowych zasobów. Dlatego tak ważne jest, aby producent folii, ale i każdy z nas, odpowiedzialnie podchodził do kwestii segregacji odpadów.

kosz

Recykling folii stretch

Mimo, że folia stretch jest materiałem odpadowym, nie musi koniecznie trafić na składowisko. Producenci folii coraz częściej podejmują działania w celu ułatwienia jej recyklingu. Wykorzystanie starej folii stretch do produkcji nowej to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie.

Recykling folii stretch polega na jej zgniataniu, przemielaniu, a następnie przetapianiu na nowy plastik. Dzięki temu surowiec wtórny może być ponownie wykorzystany do produkcji nowej folii stretch lub innych produktów z LDPE. Proces ten nie tylko zmniejsza ilość odpadów kierowanych na składowiska, ale również zmniejsza zapotrzebowanie na nowe surowce naturalne, co jest niezwykle istotne w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Co więcej, recykling folii stretch jest również korzystny z punktu widzenia ekonomii. Przetworzenie surowca wtórnego jest często tańsze niż pozyskanie nowego. Ponadto, wykorzystanie odpadów do produkcji nowych produktów pozwala na zwiększenie konkurencyjności na rynku, zwłaszcza w kontekście rosnącego popytu na produkty ekologiczne.

Dlatego, odpowiedzialność producenta folii nie kończy się na moment sprzedaży produktu. Warto, by dążyli oni do stworzenia pełnego cyklu życia produktu – od produkcji, poprzez użytkowanie, aż po recykling. Praktyki takie jak te nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również budują pozytywny wizerunek firmy jako podmiotu dbającego o zrównoważony rozwój.

Prowadzenie ewidencji odpadów, w tym zużytej folii stretch, jest istotnym elementem odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, folia stretch ma przydzielony kod 15 01 02 i powinna być odpowiednio segregowana, aby umożliwić jej recykling. To nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale także troska o środowisko i odpowiedzialność każdego z nas jako użytkowników produktów z tworzyw sztucznych. Pamiętajmy, że producent folii, ale także my, jako konsumenci, mamy wpływ na to, jak efektywnie zarządzamy odpadami.