Poprawne działanie działu HR – o czym pamiętać?

Pracownicy są niezwykle ważnym filarem każdej firmy. Dzięki ich umiejętnościom, wiedzy, kreatywności, efektywności i zaangażowaniu ma ona szansę na odniesienie sukcesu na rynku biznesowym. Realizowanie własnej ścieżki rozwoju przez każdego z nich wiąże się z wymiernymi korzyściami dla firmy, w której pracują. Kluczową sprawą jest wobec tego zarządzanie zasobami ludzkimi, dlatego dział HR jest niezwykle ważny dla każdego biznesu. 

Czym zajmuje się dział HR?

Celem działu HR w firmie jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Obowiązkiem kadrowców jest przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz dbanie o rozwój zawodowy osób zatrudnionych w zakładzie. Do ich zadań należy również motywowanie osób zatrudnionych do działania na rzecz własnej firmy, a także organizacja szkoleń oraz kursów. Dbają także o przyjazną i pełną życzliwości atmosferę w firmie. W pewnym sensie ich obowiązkiem jest ocena pracowników, polegająca na rozpoznaniu tych, którzy są cenni dla biznesu i takich, których praca nie przynosi satysfakcjonujących korzyści firmie. W związku z tym przedstawiciel tego działu powinien mieć określone kompetencje. Należą do nich przede wszystkim zdolności interpersonalne oraz wiedza z zakresu psychologii człowieka.

Do jego głównych zadań należy również prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, kształtowanie strategii personalnej firmy, dlatego odgrywa on kluczową rolę w strukturze organizacyjnej.

Pracownik HR wprowadza również innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy warunków pracy. Wyżej wymienione obowiązki należą do miękkiego HR. Natomiast twardy HR zajmuje się przede wszystkim sprawami administracyjnymi i prawnymi, a także płacowymi. Pracownicy tego działu prowadzą akta osobowe, przygotowują i sporządzają umowy, rozliczają urlopy. 

Czy warto zlecić obsługę kadr i płac zewnętrznej firmie?

Coraz więcej firm decyduje się na zlecenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie. Wynika to z wielu korzyści, które przynosi outsourcing kadrowo-płacowy. Zlecenie określonych działań firmie zewnętrznej wiąże się z ogromną oszczędnością zarówno czasu, jak i pieniędzy, co pozwala na maksymalizację zysków firmy. Zatrudnieni w firmie outsourcingowej pracownicy wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę, świadcząc usługi kadrowo-płacowe na najwyższym poziomie i w pełni profesjonalnie. Zapewniają prowadzenie efektywnej administracji firmy, gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku kontroli  urzędowych, podczas których można uniknąć wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, dzięki obecności pracownika zajmującego się outsourcingiem kadrowym lub płacowym.

kadra w firmie

Firmy oferujące tego typu działalność w sposób profesjonalny wspierają współpracujące z nimi przedsiębiorstwa. Oferują usługi na najwyższym poziomie i przejrzystych zasadach. W swojej działalności podążają za klarownymi i efektywnymi rozwiązaniami. Zatrudniają specjalistów w celu odciążenia przedsiębiorstw z wypełniania zadań kadrowo-płacowych. Oferują kompleksową opieką nad kadrami, księgowością i rachunkowością oraz reprezentują firmę w urzędach i instytucjach. Ich działalność oparta jest na doskonałej znajomości prawa pracy i prawa cywilnego. Zapewniają profesjonalną obsługę opartą na nieustannie zmieniających się regulacjach prawnych, dotyczących warunków zatrudniania, czy wypłacania wynagrodzeń.

Outsourcing kadrowy = terminowość i rzetelność

Fachowa opieka zapewni uniknięcie niechcianych błędów i ich konsekwencji związanych z niewywiązywanie się z obowiązków, jakie nakłada prawo na podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników. Firmy prowadzące outsourcing kadrowo-płacowy pomagają w zatrudnianiu nowych pracowników, a także na bieżąco prowadzą ich teczki personalne, co jest gwarancją rozwoju firmy. Kompletna obsługa w zakresie kadr i płac to pewność posiadania kompletnej dokumentacji, terminowego i prawidłowego rozliczania czasu pracy, jak również bezbłędnych obliczeń. Odciążają swoich klientów od wielu obowiązków związanych z prowadzeniem kadr i płac.

Firmy dbają o ich zadowolenie, a współpracę opierają na zaufaniu. Dodatkowo oferują opracowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia, a także sporządzanie korekt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet za okres poza wzajemną współpracą. Firmy zajmujące się  outsourcingiem kadrowo-płacowym gwarantują również przygotowanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnienie wszelkich zaistniałych rozbieżności, a w przypadku kontroli ZUS lub Inspekcji Pracy – dokonywanie stosownych korekt. Reprezentują również klienta podczas kontroli takich organów jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Państwowa Inspekcja Pracy.

Szukając specjalistów na Dolnym Śląsku, zalecamy wybieranie sprawdzonych biur, które cieszą się dobrą renomą. Warto skorzystać z oferty zewnętrznej firmy prowadzącej obsługę kadrowo-płacową we Wrocławiu m.in. ze względu na oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki temu zyskać można przestrzeń na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.